Of. Treball   Qui som   Publicitat   On som?   P. contractant
 
  Programació RCB
Programació TVB
Revista Bétulo
Festival Filmets
 
   

 
 

 
   

Perfil del contractant

Les contractacions de Badalona Comunicació, S.A. es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

DOCUMENT EUROPEU UNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

 
 
  Informació dels concursos
  PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT REGULAT A L'ARTICLE 159 DE LA LCSP DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ I SUBTITULACIÓ DE PEL.LÍCULES PER A BADALONA COMUNICACIÓ, SA
  INFORME - CONCLUSIONS DEL DIÀLEG COMPETITIU PREVI A LA DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE L'EQUIPAMENT MAQUINARI I PROGRAMARI NECESSARI PER PROVEIR UN ENTOR
  EXPD. 201804/01 DIÀLEG COMPETITIU PREVI A LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE HARDWARE I SOFTWARE
  2A. ESMENA AL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DE LA RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓ I EMMAGATZEMATGE DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
  1A. ESMENA AL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DE LA RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓ I EMMAGATZEMATGE DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS
  Renovació de la infraestructura de gestió i edició de continguts audiovisuals (procediment tancat)
  Convocatòria per al disseny de la creativitat audiovisual (procediment tancat)
  Convocatòria per al disseny de la creativitat visual (procediment tancat)
 
 

Avís Legal
Web realitzada a Badalona
Ràdio Ciutat de Badalona Televisió de Badalona Revista Bétulo Festival Internacional Filmets de Badalona